Panelsamtal: Digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen

M2 - PLENUM

Nationella satsningar pågår för att få en digital samhällsbyggnadsprocess. Målet är ett effektivt standardiserat informationsflöde från idé och planering till byggande och förvaltning. Flera aktörer är involverade i arbetet. Vad bidrar paneldeltagarnas organisationer med? Vilka är incitamenten och de kritiska framgångsfaktorerna? Hur får man med sig hela organisationen i satsningen? Hur mycket ska staten styra? Vilken roll har näringslivet? Det är några av frågorna som behandlas i panelen.