Panelsamtal: Hur ökar vi innovationerna inom samhällsbyggandet?

M2 - PLENUM

Inom samhällsbyggnadsområdet finns flera strategiska innovationsprogram och satsningarna från både stat och näringsliv är mångdubblade på bara några år. Vilka är drivkrafterna för att öka och behålla engagemanget? Hur kan man organisera sig för att få största utväxling på satsningarna? Hur ser man på detta från de finansierande myndigheterna? Hur kan man i ett företag balansera mellan kortsiktig affärsnytta och långsiktiga, kanske osäkra, satsningar? Kan man redan se konkreta exempel på samhällsnytta och företagsnytta? Hur ser sambandet ut mellan strategiska satsningar och landets tillväxt? Är konservativ lagstiftning eller tillämpning av lagstiftning ett hinder, exempelvis vid upphandling?