Panelsamtal: Politikens roll och uppgifter i samhällsbyggandet

M2 - PLENUM

Riksdagens uppgift är att dels fatta beslut om nationella mål för olika områden, lagar om markanvändning, styrmedel samt näringspolitiska förutsättningar, dels fördela resurser till myndigheter och kommuner samt olika typer av investeringar (bostäder, infrastruktur, miljö/klimat). Genom rätt åtgärder på regional och lokal nivå och medborgardialoger ska nationella mål nås och vallöften levereras.

Målen i Agenda 2030 präglar samhällsbyggandet och reformbehoven är stora vad gäller bostadsbyggandet, regelförenklingar, kompetensförsörjning och digital transformation av samhällsbyggnadsprocesserna. Kommer samhällsbyggnadsområdets frågor synas i valrörelsen inför EU-valet 26 maj? Vilka blir de viktigaste statliga utredningarna respektive besluten i riksdagen de närmaste åren? Vilka möjligheter och risker finns med öppna data, digital samhällsbyggnadsprocess och ny teknik för smarta transporter och smart byggande?