Panelsamtal: Ledning och organisation för snabbare digitalisering

M8

I budgetpropositionen 2015 lanserade regeringen programmet ”Digitalt först” för digital förnyelse av det offentliga Sverige. Digitalt först är ett genomgripande skifte i synen på service och informationsutbyte i statlig och kommunal sektor. Med bra digitala tjänster och ökad öppenhet kan privatpersoner och företag ta ansvar och kontroll över sin vardag på ett nytt sätt, och själva bidra till utvecklingen av samhället. Ökad digital samverkan ska till mellan kommuner, regioner, statliga myndigheter och näringsliv. Digital samverkan kräver utveckling av gemensamma förutsättningar som arkitektur, standarder, informationsförsörjning, digital infrastruktur, processer, tjänster samt ledning och styrning. Förståelsen för digitaliseringens påverkan på organisationers effektivitet och konkurrenskraft blir allt större. Olika metoder används i förändringsarbetet för att leda och styra så att dagens kompetens hos till exempel kommuner och byggherrar utvecklas till den kompetens som krävs för att exempelvis sköta en digital plan- och byggprocess med öppna data. Hur behöver organisation och arbetssätt utvecklas?