Planeringskatalogen - Planeringsunderlag, samlade och sökbara

M1

Planeringskatalogen är en webbaserad söktjänst för planeringsunderlag. I Planeringskatalogen finns relevanta och aktuella planeringsunderlag från statliga myndigheter som är till nytta för dig som arbetar med fysisk samhällsplanering. Principen för katalogen är att informationen hämtas vid källan, det vill säga direkt hos den myndighet eller organisation som äger och ansvarar för underlaget. Informationen ställs sedan samman, struktureras och görs sökbar i webbtjänsten. Planeringskatalogen ger dig därmed en samlad ingång till planeringsunderlag för fysisk samhällsplanering och hjälper dig att hitta rätt. Tjänsten förenklar hantering av ärenden i samhällsbyggnadsprocessen, sparar tid och effektiviserar ditt arbete. www.planeringskatalogen.se