Så skapas ökad kompetens och förståelse för den digitala förändringsresan

M8

Beslutsfattare och chefer i offentlig sektor behöver förståelse för den förändring som digitaliseringen innebär i samhället med dess möjligheter och risker, samt motivation att delta i utvecklingen. I Västerbotten driver mellankommunal samverkan den digitala transformationen och 14 ledningsgrupper har under 2018 arbetat med “Att leda digital förändring”. Kom och ta del av våra erfarenheter, vad behöver en ledningsgrupp förstå för att leda digital transformation?