Säker data möjliggör en digital samhällsbyggnadsprocessen

M2

Samhällets användning av geografisk information har under de senaste åren ökat explosionsartat. Informationen används i tillämpningar som självkörande bilar, drönare, planeringsunderlag med mera. Vi litar blint på att informationen är korrekt, men är den det? Med en kommunal lantmäterimyndighet kan man kvalitetssäkra fastighetsdata i samhällsbyggnadsprocessen vilket ger, snabbare processer och lägre totalkostnad. Kom och lyssna på hur man tacklar dessa frågor i Trollhättans Stad.