Scenariostyrd planering med virtuell digital tvilling av Göteborg

M2

Till Göteborgs 400-årsjubileum 2021 kommer en digital tvilling av staden att växa fram, det Virtuella Göteborg. Den virtuella miljön kommer vara en parametrisk avbild av den fysiska miljön, och länka samman information som beskriver staden. Det virtuella Göteborg kommer bland annat att kunna användas för scenarioanalyser inom planering, för dialoger kring stadsutveckling och som en testbädd för framtida innovation till nytta för alla aktörer inom staden.