Se läckan innan den inträffar – med AI

M1

Stockholm Vatten och Avfall har i pilotprojekt utvecklat och testat en AI-modell för konditionsklassificering av vattenledningar. Modellen kan hitta mönster i stora mängder data om ledningsnätet och, genom en iterativ process, lära sig hur olika parametrar påverkar vattenledningars kondition över tid. Resultaten har varit mycket lovande och förberedelser har påbörjats för vidare integrering av teknik och metodik i den befintliga verksamheten. Förhoppningen är att det ska leda till stora besparingar i både tid och pengar då man kan öka effektiviteten och träffsäkerheten inom det förebyggande underhållet.