Slussen – Stockholms stora omvandlingsprojekt möjliggörs med digitala hjälpmedel

M1

Vid ombyggnaden av Slussen tillämpar Stockholms Stad digitala lösningar i stor utsträckning. Med BIM och VR möjliggörs såväl effektiv projektering som ett ritningslöst byggande. Möjligheterna att informera allmänheten på ett pedagogiskt sätt har ökat dramatiskt. Hur har samverkan fungerat och hur tar vi erfarenheterna vidare till andra projekt?