Smart Built Environment – här är vi och hit ska vi!

M2

Smart Built Environment har bidragit till att samla aktörer inom samhällsbyggnadssektorn för att gemensamt utveckla ett hållbart samhällsbyggande utifrån de möjligheter som digitaliseringen ger. Programmets första treårsperiod utvärderades under 2018 med ett väldigt positivt resultat, och 2019 påbörjas nästa treårsperiod. Föredraget ger ett axplock av goda exempel på vad programmet åstadkommit så här långt, samt en blick in i såväl planerade kommande aktiviteter som idéer och tankar för att uppnå programmets mål.