Resultat från Smart Built Environment – nu händer det!

M7

Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment är en unik satsning för att utveckla ett billigare, snabbare och mer hållbart samhällsbyggande utifrån de möjligheter som digitaliseringen ger. I detta föredrag redovisas några konkreta exempel på vad det kan innebära för industriellt byggande och för användningen av digitala hjälpmedel i själva byggprocessen.