Smarta Karlskrona-chefers och medarbetares roll att utveckla en kultur som främjar innovation, delaktighet och samarbete

M8

Syftet med utvecklingsprogrammet Smarta Karlskrona är att skapa ett tydligare proaktivt förhållningssätt och utveckla kommunens anpassning och innovationsförmåga för att möta invånarnas förväntningar. Digitalisering har stor påverkan på samhällsutvecklingen och innebär nya förväntningar på kommunen som servicegivare och arbetsgivare. Här får du höra om hur vi arbetat med att utforma och förankra förändringar och digitalisering i Karlskrona kommun och vad den egentliga utmaningen består i.