Smarta satsningar på livslångt lärande säkrar kompetensen för framtidens digitala samhällsbyggande

M8

Den snabba samhällsutvecklingen ställer krav på ny kunskap. Nya generationer som kommer ut i arbetslivet måste vara väl  förberedda och de som redan är ute och arbetar behöver förnya sina kunskaper och sin kompetens. Genom strategiska satsningar på kompetensutveckling och livslångt lärande säkrar vi att ny kunskap tas fram och används i det hållbara samhällsbyggandet.