Södertörnskommunerna tar nästa steg i utvecklingen av en effektivare samhällsbyggnadsprocess

M1

Sedan december 2016 har Södertörnskommunerna en gemensam plattform för ajourhållning, användning och tillhandahållande av geografisk information (Södertörns geodata, SGD). Den gemensamma plattformen innebär att kommunerna delar på utvecklings- och förvaltningskostnader men också nya möjligheter att dela resurser med varandra och jobba enligt gemensamma arbetssätt och med gemensamma utbildningar. Södertörnskommunerna berättar om arbetet med gemensamma arbetssätt och processer, något som ibland kan vara en utmaning men som ger stora effekter när man lyckas.