Sömlöst flöde i projekt med engagemang från alla

M7

Ett sömlöst flöde från projektering till produktion och förvaltning. Hur minskar vi administration av dokument genom hela byggkedjan och tar nytta av informationen som vi samlar på oss genom hela byggprocessen? Hur kan en stöttande organisation få alla berörda att bidra med sina erfarenheter och att dela sina kunskaper med andra?