Spacetime ‒ 3D modeller av dynamiska objekt och händelser

M6

Spacetime är ett forskningsprojekt som syftar till att i realtid generera 3D-modeller av rörliga objekt. Målet är att i 3D kunna betrakta och mäta till exempel rök och eld från skogsbränder eller fordon och fartyg i rörelse. Storstockholms brandförsvar och FMV är kravställare. Projektet utförs inom ramen för Vinnovas program “Framtidens drönare”.