Stadsplanering för autonoma fordon

M7

Stockholms stad ska utvecklas till en klimatsmart och levande stad och autonoma fordon är antagligen en del i utvecklingen. Självkörande bussar har redan testats under sex månader i Kista. Vad betyder autonoma fordon för stadsplaneringen? Påverkar tekniken våra gator, parker och torg? Här får du höra om Stockholms stads Vinnova-finansierade förstudie om stadsplanering för autonoma fordon.