Strategi för digitalisering av fastighetsförvaltning

M8

Digitalisering av fastighetsförvaltning ger stora möjligheter till effektivisering, ökad hyresgästnytta och ökad attraktivitet hos medarbetare. Rätt utnyttjande av potentialen ställer krav på standardisering och att man agerar rätt redan från tidiga skeden i de nya projekten.