Sveriges resa mot öppna geodata - för effektivare digitalt samhällsbyggande

M1

Idag är geodata avgiftsfinansierat. Det har visat sig ineffektivt. Här får du en överblick över Sveriges resa mot öppna geodata.
Du som är beslutsfattare inom samhällsbyggnadssektorn får ta del av en presentation över vilka problem som öppna geodata kan lösa i samhället.
Bidra också själv med exempel på problem som du ser kan lösas med öppna geodata.