Ta ägandeskapet över fastighetsinformationen – exempel från Mall of Scandinavia

M8

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) driver några av Stockholms största köpcenter. Där pågår ständigt ombyggnationer och hyresgästanpassningar som påverkar fastighetsinformationen – ritningar och övrig teknisk dokumentation. De har tidigare saknat bra IT-stöd och processer för att strukturera informationen och hålla den uppdaterad över tid. URW berättar hur de med hjälp av Sweco och Webforum, i samband med övertagandet av Mall of Scandinavia, har tagit hem ägandeskapet över fastighetsinformationen. Vad krävs, hur har processen gått till, vilka är fördelarna och utmaningarna kring att bygga upp ett förvaltningsarkiv och en projektplattform.