Uppdrag enhetliga specifikationer för geodata

M1

Geodata måste standardiseras för att underlätta dataåtkomst och användning. Framtagande av enhetliga specifikationer för grunddata i den nationella infrastrukturen måste därför prioriteras. Arbetet på detta område inkluderar att ta fram riktlinjer och stöd för specifikationsarbete och implementering av specifikationer. Riktlinjerna baseras på arbetsmetodiken Svensk geoprocess. Hur ser riktlinjerna ut och vilket stöd kan kommunerna och olika informationsägande myndigheterna få i arbetet med att specificera sina geodata?