Uppkopplad byggplats

M1

Digitaliseringen sker i samhället och är något som vi måste förhålla oss till, så även byggbranschen. Projektet “Uppkopplad byggplats” har som mål att verka som katalysator för att digitalisera byggbranschen genom att bedriva ett antal testbäddsprojekt där olika typer av digital teknik testas i skarpt läge, i faktiska byggprojekt. I föredraget presenteras bland annat:
• Vad är digitalisering och hur kopplar man upp byggplatserna?
• Vilka möjligheter och utmaningar finns när man vill koppla upp sina byggplatser?
• Vilka effekter kan man få ut av digitaliseringen inom byggandet?
• Resultat från de faktiska testerna som utförts.