Utveckling av den nationella infrastrukturen för geodata – Bred uppslutning kring en gemensam handlingsplan

M2

De handlingsplaner som tagits fram inom ramen för arbetet med att genomföra den nationella geodatastrategin 2016-20 har utgjort en bra grund för att bedriva nära samverkan även kring genomförandet av de regeringsuppdrag som Boverket och Lantmäteriet fått för att påskynda resan mot en digital samhällsbyggnadsprocess. Hur ser då den gemensamma handlingsplanen ut och hur bedrivs själva samverkansarbetet? Presentationen går på en övergripande nivå igenom upplägget och redovisar såväl erfarenheter som planerna framåt.