Vad är bostadspotentialen?

M2

Många kommuner står inför ett stort bostadsbehov. Det största frågetecknet är ofta hur mycket det går att bygga och var. Spacescape har genomfört flera stora utbyggnadsanalyser i stora och små kommuner över hela Sverige, bland annat i Sollentuna kommun. Analyserna har gjorts med GIS-modeller som samlar drivkrafter och begränsningar för förtätning. Modellerna har legat till grund för dessa kommuners antagna bostadsmål.