Så använder Veidekke modern teknik för att bygga effektivare

M7

Enligt alla studier som görs har produktivitetsutvecklingen i byggbranschen varit låg. Detta beror i stor utsträckning på att kunders ökande betalningsförmåga varit högre än kostnadsutvecklingen. Nu står vi inför en situation där betalningsförmågan förmodligen inte kommer öka nämnvärt den närmsta tiden. Därför satsar Veidekke stort på att använda modern digital teknik genom BIM (ByggnadsInformationsModeller) och VDC (Virtual Design and Construction för öka produktiviteten.