Fördjupning: Nationell plattform för geodataaccess

M5

På regeringens uppdrag har Lantmäteriet, i samverkan med övriga aktörer inom geodataområdet med fokus på samhällsbyggnadsprocessen, tagit fram ett förslag till hur en nationell plattform för geodataaccess skall realiseras. Här kan du kan bli inspirerad av resultatet av den PoC för digitala detaljplaner som Lantmäteriet genomfört.