3Di

3Di

Monternummer: B:21

3D Interactive AB hjälper byggindustrin att ta ett helhetsgrepp för hela den digitala processen från start till slut.

 

Med expertkunskap om de nya digitala verktygen som finns tillgängliga idag utbildar, kartlägger och implementerar vi enklare, effektivare och säkrare sätt att genomföra era byggprojekt.

På position 2030 visar vi tillsammans med Aedis arkitekter hur företag redan idag jobbar med augmented reality och laserskanning i sin dagliga verksamhet.

 

Genom att kombinera och samla data från många olika källor i molnet såsom laser scan data, realtidsdata från uppkopplade IoT maskiner, BiM data m.m. kan företag jobba effektivare, säkrare och mer hållbart.