BIMformation

BIMformation

Monternummer: E:09

Bimformation AB är ett företag specialiserat på implementering och utveckling av BIM-stödd informationshantering och BIM-stödda arbetsprocesser baserad på LEAN-principer. Vår vision är att erbjuda våra kunder en beprövad, innovativ och digitaliserad arbetsmetod som präglas av noggrannhet och kvalitet i alla led. Besök oss i monter E:09 så pratar vi mer om att uppfylla era önskemål kring digitalisering.