S-Visualizer by Complete 3D

S-Visualizer by Complete 3D

Monternummer: D:26

S-Visualizer är ett 3D visualiseringsverktyg.
Vår webbtjänst är byggd utifrån användarperspektivet och underlättar arbetsprocessen genom visualiseringen, enkelt och övergripligt.

Multiformat stöd för raster, vektor, 3D mesh och punktmoln m.fl. Gör ert projekt enkelt och samla in användare från olika branscher och kollaborera kring samma projekt.

Analysera, mät och planera, eller välj att presentera oavsett vart i projektet ni befinner er.T.ex. i en samhällsbyggnadsprocess, bjud in användare, ladda upp underlag, planera projektet tillsammans, mät, analysera solstudie och varför inte vattennivå för att sedan enkelt visualisera var i projektet man befinner sig.