Ingrid Cloud

Ingrid Cloud

Monternummer: E:07

Ingrid Cloud is a software and service for Wind Simulation in urban areas. It allows architects, urban planners and engineers to understand how their design and construction affect pedestrian comfort and safety.

Ingrid Cloud är en mjukvara och tjänst för vindsimulering i stadsområden. Det gör det möjligt för arkitekter, stadsplanerare och ingenjörer att förstå hur deras design och konstruktion påverkar fotgängarnas välbefinnande och säkerhet.