Metria

Metria

Monternummer: E:03

Metria är ledande helhetsleverantör inom geografisk information och GIS (Geografiska Informationssystem).
Vi hjälper våra kunder att transformeras och skapa verksamhetsnytta genom att kombinera geografisk information med verksamhetsdata. Vi hanterar hela värdekedjan – från datainsamling och lagring, till analys och visualisering av lägesbunden information – och hjälper därigenom våra kunder att fatta rätt beslut.
Vår breda expertis gör dessutom att vi kan ta ett helhetsåtagande för våra kunders
GIS-verksamhet. Detta är vårt sätt att bidra till ett hållbart samhälle.

Metria omsätter totalt ca 430 mkr och har ca 300 anställda. Vi har verksamhet på fem orter, Stockholm, Gävle, Umeå, Luleå och Kiruna. Dessutom finns Metria etablerat på ytterligare 22 orter där vi har Plan & Mät verksamhet med inriktning mot kommun.