Norconsult Astando

Norconsult Astando

Monternummer: D:23

Med informationsteknikens hjälp jobbar Norconsult Astando för att ge människor tillgång till information som underlättar arbetet.

Vi hjälper de som arbetar med att ta fram, uppdatera och sprida information så den ska bli enkel att ta del av. Våra system är alltid integrerade med kartstöd och vår kartkomponent ISY Map kan användas såväl inbyggt i system som självständigt med ett rikt programmeringsgränssnitt för externa systemleverantörer som vill integrera med egna system.

 

På Position 2030 kommer vi visa verksamhetssystem som vi har i vår driftade tjänsteplattform för kommunal verksamhet och vår kartkomponent ISY Map.

 

ISY Map färdigställdes hösten 2018 och levereras nu till kommuner som både internt web-GIS och som publik webkarta till kommunmedborgare.

Genom författarverktyget administrerar man tillgängliga tjänster, attributregler, manér, behörighet och sammansättningen i olika tillgängliga kartkonfigurationer.