OCAD AG

OCAD AG

Monternummer: C:28

OCAD – den kraftfulla schweiziska programvaran för kartografi.

OCAD Inc. utvecklar programvara för all slags kartproduktion. Vi säljer vårt program OCAD i olika versioner över hela världen. Hitintills finns det översatt till 17 olika språk. Vi kan också göra anpassningar i programmet för att tillfredsställa en kunds specifika behov. Vi erbjuder teknisk support, utbildning och konsultation.

Programmet har sedan starten 1989 utvecklats i enlighet med kundernas önskemål. Det började som ett enmansprojekt för framställning av orienteringskartor, men har sedan utvecklats till ett kraftfullt generellt kartografiskt verktyg, innehållande även t.ex. funktioner för laserdatahantering och tematisk kartografi.  OCAD Inc. är ett fristående företag, ägt av privatpersoner. OCAD Inc. har sju anställda på huvudkontoret, vilket är beläget i Baar, Schweiz.

The Smart Software for Cartography