Pitney Bowes

Pitney Bowes

Monternummer: D:06

Vi älskar teknik som underlättar för människor att bygga ett smartare samhälle i både stad och landsbyd!

Det må handla om expertverktyg för skarpa analyser av GIS-proffsen, anpassade handläggarstöd som smidigt samordnar lokala och nationella data,

pålitliga fältstöd för utförare inom och utanför den egna organisationen, och lättillgängliga digitala tjänster som gör medborgarens liv enklare både i vardagen och vid större livshändelser.

Smarta medarbetare och vetgiriga invånare har i över tjugo år haft nytta och glädje av Sokigos lösningar på MapInfos programvaror.

Kom gärna förbi vår monter och berätta vilka utmaningar ni tar er an under 2019, och få en demo av vår nylanserade verksamhetslösning AddSpatial Analyst och den senaste utgåvan av MapInfo.