Ramirent

Ramirent

Monternummer: D:25

På Ramirent arbetar vi med de senaste tekniska verktygen för att  stötta vid projektering. Med hjälp av vår digitaliseringsprocess och våra tekniska verktyg hjälper vi dig att hitta de rätta lösningarna för ditt projekt samt dokumenterar dessa på ett tydligt och framtidssäkert sätt.

Ramirent är ett av Europas marknadsledande företag inom maskinuthyrning. Bland våra kunder märks företag inom såväl byggindustrin som övrig industri samt offentlig sektor och privatpersoner. Vi är en del av Ramirentkoncernen som är verksam i 10 europeiska länder.