S-GROUP Solutions

S-GROUP Solutions

Monternummer: C:20

S-GROUP Solutions utvecklar den GIS-baserade programvaran, GEOSECMA for ArcGIS, som möjliggör en samordnad och komplett digital samhällsbyggnads- och detaljplaneprocess.

Vi är dessutom en aktiv spelare inom samhällsbyggnadsområdet och deltar tillsammans med berörda myndigheter i flera nationella initiativ.