SGU

SGU Logga

SGU

Monternummer: C:23

SGU undersöker, dokumenterar och informerar om berggrund, jordarter och grundvatten i Sverige. En av våra viktigaste uppgifter är att möta efterfrågan på geologisk information från samhället på både lång och kort sikt. Vi har arkivmaterial från hela vår 150-åriga historia och är med i geodatasamverkan där vi tillgängliggör våra data om berg, jord och vatten. Kom förbi vår monter och prata med oss!