Sjöfartsverket

Sjöfartsverket

Monternummer: E:15

Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk som tillhandahåller och utvecklar säkra, miljövänliga och effektiva sjövägar.

Med nästan 1 200 medarbetare finns vi utspridda längs hela Sveriges kust. Våra tjänster består bland annat av sjökartläggning, lotsning, farledsservice, isbrytning, sjötrafikinformation samt sjö- och flygräddning.

Genom dessa tjänster säkerställer vi från Sjöfartsverket att sjöfarten kan pågå dygnet runt, året om.