Sokigo

Sokigo

Monternummer: D:06 och D:20

Vi leder utvecklingen av det digitala samhället

Vi levererar digitala lösningar baserade på programvara och tjänster till privat och offentlig sektor.

Genom innovation och verksamhetsnära spetskompetens i samarbete med våra kunder bidrar vi aktivt till ett effektivt och hållbart samhälle.

Våra lösningar ska vara till nytta i kundens verksamhet samt skapa mervärde för kundens kund.