Swescan

Swescan

Monternummer: D:28

“Swescans ambition är att ge personer i organisationer  kraftfull mätdata så att de kan arbeta smartare, effektivare och säkrare.”

Fredrik Hansson, VD Swescan

Swescan AB läser av verkligheten från luft och mark och översätter den till hanterbara digitala modeller.  För dig som kund innebär det inte bara snabbare processer och insparade pengar utan också nyckelfärdiga, delbara och kundanpassade lösningar rätt in i dina verktyg. En flygning, många möjligheter.