TerraTec

TerraTec

Monternummer: C:27

Terratec är en av Europas ledande företagskoncerner inom framställning och förädling av geografisk information, med ca 200 anställda. Terratec finns representerad med produktions- och försäljnings­kontor i bl.a. Norge, Sverige, Finland och Estland.

Terratec verkar i Sverige genom det helägda dotterbolaget Terratec Sweden AB med inriktning främst på traditionell flygfoto­grafering, laser­skanning, snedbildsfotografering, mobil fotografering och laserskanning, fotogrammetrisk kartering, framställning av 3D-modeller, ortofoton och projekteringsunderlag.