Viamap

Viamap

Monternummer: D:07

Vi är bäst på att utveckla, förvalta och ge support på applikationer där kartan har en roll. Under utställningen kommer vi att visa:

  • Ikartan – en plattform för att administrera moln applikationer
  • Weave – en plattform för att integrera olika system och datakällor
  • SIV – skaderapportering för kommuner
  • SCB – detaljerad befolkningsstatistik över små områden
  • BAL – hantering av byggnader, adresser och lägenheter för kommuner
  • SFM – stöd för digital samhällsprocess
  • Mobil – redigering och inventering i fält