Medverka till en mötesplats för lärande, inspiration och samverkan inom digitalt samhällsbyggande!

Hur använder ditt företag digitaliseringens kraft? Hur skapar ni mest nytta och hur navigerar ni bland riskerna längs vägen? Hur ska din organisation positionera sig i den digitala framfarten vi alla är en del av?
Har din organisation något nytt, spännande, innovativt eller viktigt att visa eller säga inom digitalt samhällsbyggande 2030, var med och ställ ut på Position! För mer information kontakta säljansvarig Caroline Larsson

Vi erbjuder attraktiva sponsringsmöjligheter och lösningar för ditt företag att synas och medverka på mötesplatsen.
Tag chansen att bli en del av  Position- för digitalt samhällsbyggande 2030.

Besökarna på mötesplatsen arbetar med frågor inom samhällsbyggnadsprocessen. Här får du chans att ansikte mot ansikte skapa nya kontakter och affärer i rätt forum under två intensiva dagar.