Position – för digitalt samhällsbyggande 2030 handlar om hur vi, på bästa sätt med digitala verktyg och processer, kan skapa hållbara städer och en hållbar landsbygd

Konferensens talare ligger i framkant inom sitt område. Du kommer att kunna lyssna till experter, strateger och chefer från kommuner, statliga myndigheter, regioner, näringsliv och branschorganisationer. Du får också höra perspektiv från forskare och beslutsfattare på kommunal och nationell nivå.

Ämnena du kan fördjupa dig i och få inspiration inom

Konferensprogrammet innehåller fyra plenum-pass med huvudtalare och panelsamtal som lyfter viktiga frågor för framtidens digitala samhällsbyggande. Däremellan körs sex pass parallellt. Konferensen kompletteras dessutom med spännande aktiviteter i utställningen.

– Planering, byggande och förvaltning med digitala, standardiserade och automatiserade informationsflöden och processer

– Digital kommunikationsprocess med visualisering

– Miljömässigt och socialt hållbar stadsplanering med GIS-analyser och digitala tvillingar för scenarioanalys

– Byggsektorns digitalisering med BIM, IoT och fastighetsbildning 2.0

– Digitalisering av transport och infrastruktur

– Hantering av klimatanpassningens utmaningar med digitalt stöd

– Digitalisering för landsbygdens hållbara utveckling

– Effektiv och kvalitetssäkrad insamling av data

– Tillgång till data, öppna data och öppna format

– Fastighetsförvaltning och infrastrukturförvaltning med digital teknik

– Tillämpning av ny teknik som drönare, blockkedjor, AI och maskininlärning och sensorer

– Framtidsscenarier 2030

– Ledning och organisation i förändring

– Kompetens för ett innovativt framtida samhällsbyggande

Våra tre övergripande teman

Digitala lösningar och processer inom samhällsbyggandet

Vägval och risker i digital transformation

Kompetens för framtidens digitala samhällsbyggande

Programråd

Projektledare för programrådet: Lisa Samuelsson, Geoforum Sverige, lisa.samuelsson@geoforum.se, tel: 073-5073162

BIM Alliance
Mårten Lindström​
Senior konsult

Föreningen Sveriges Stadsbyggare
Allan Almqvist​
Senior konsult

Geoforum Sverige
Eva Nord
Regional Geodatasamordnare, Lantmäteriet

Kartografiska Sällskapet
Peter Wasström
Lantmäteriet

Samhällsbyggarna
Lennart Sjögren
Senior konsult