Utställningen på Position är en aktiv och inspirerande mötesplats där utställarna bjuder in till diskussioner, workshops och showcase-miljöer.

 

Tillsammans skapar vi en kreativ arena där vi för dialog kring hur vi, på bästa sätt, med digitala verktyg och processer kan skapa hållbara städer och en hållbar landsbygd. Här träffas företag, branschorganisationer, myndigheter, akademi och kommuner. Du får du ta del av senaste nytt, delta i aktiviteter samt upptäcka lösningar, produkter och tjänster. Här får du kunskap om lösningar i framkant, hur du skapar mest nytta och hur du navigerar runt riskerna längs digitaliseringsvägen. Se redan bokade organisationer >>