Varför?

När det  digitala  samhällsbyggandet  utvecklas  i  allt  högre  takt ökar behovet av samarbete, förståelse för sammanhang och helhetsperspektiv. Därför  vill  vi  bjuda  in  dig som jobbar inom samhällsbyggnadsområdet att ta  del  av  och diskutera  hur  vi på bästa sätt, med  digitala  verktyg  och  processer, skapar hållbara städer och en hållbar landsbygd. Här får du kunskap om lösningar i framkant, hur du skapar mest nytta och hur du navigerar runt riskerna längs digitaliseringsvägen.

Arbetar du med frågor med koppling till samhällsbyggnadssektorn eller är du medlem i någon av föreningarna som står bakom arrangemanget? Då är Position mötesplatsen för dig!

“På Position träffar du inte bara de du brukar träffa på konferenser, utan du får träffa folk från hela samhällsbyggnadsområdet. Det är värdefullt för att vi ska kunna jobba på ett nytt sätt tillsammans”

Susanne Nellemann Ek, vd och kanslichef, Geoforum Sverige

Hur?

Med denna mötesplats vill vi skapa förståelse för sammanhang, helhetsperspektiv och betydelse av samarbete i den samhällsbyggnadsprocess och teknikutveckling vi alla är en del av. Position är en mötesplats för dig som jobbar med frågor inom samhällsbyggnadsprocessen – på operativ nivå eller som beslutsfattare på strategisk nivå, eller med FoU och lärande. Position består av en konferensdel med inspirerande talare samt en aktiv och kreativ utställningsdel där du möter företag, organisationer och kommuner som visar upp digitala lösningar.

 

“Under dagarna får du goda möjligheter att aktivt ta del av utveckling, nyheter, erfarenheter, tips och idéer. Som samhället ser ut idag är vi mer digitaliserade och globala, och sannolikt fortsätter den utvecklingen inom såväl geodatabranschen som i andra samhällsbyggande processer”

Ann Eriksson, ordförande, Kartografiska Sällskapet