Har din organisation något att visa eller säga inom digitalt samhällsbyggande?

Tag då chansen att medverka som utställare på Position 2030!

 

Utställningen på Position är en aktiv och inspirerande mötesplats där utställarna bjuder in till diskussioner, workshops och showcase-miljöer. Här träffas företag, branschorganisationer, myndigheter, akademi och kommuner på en gemensam mötesplats. Tillsammans skapar vi en kreativ arena där vi för dialog kring hur vi, på bästa sätt, med digitala verktyg och processer kan skapa hållbara städer och en hållbar landsbygd. 

Vem besöker Position 2030?

Besökarna på mötesplatsen arbetar med frågor inom samhällsbyggnadsprocessen.  Här får du chans att ansikte mot ansikte skapa nya kontakter och affärer i rätt forum under två intensiva dagar.

På position träffar du bland annat följande:

 • GIS-ingenjör
 • Kartritare
 • Karttekniker
 • Arkitekt
 • Byggingenjör
 • Byggchef
 • Trafikstrateg
 • Markstrateg
 • Miljöstrateg
 • Trafikingenjör
 • Teknikkonsult
 • Infrastrukturstrateg
 • Bygg-och teknikchef
 • Stadsplanerare
 • Stadsarkitekt
 • Planeringsarkitekt
 • Lantmätare
 • Exploateringsingenjör
 • Topograf
 • Geograf
 • Ingenjör, väg och vatten
 • Landskapsarkitekt

Paket och priser

 

Välj mellan följande paket eller låt oss tillsammans skräddarsy ert deltagande så att det passar just din organisation.

6 KVM


25 000 SEK
Det här ingår:
– Elanslutning
– Svart matta
– Spotlights (2)
– Städning av monter
– Egen sida på konferensens webbplats
– 1 st konferensbiljetter ingår

12 KVM


45 000 SEK
Det här ingår:
– Elanslutning
– Svart matta
– Spotlights (4)
– Städning av monter
– Egen sida på konferensens webbplats
– 2 st konferensbiljetter ingår

24 KVM


85 000 SEK
Det här ingår:
– Elanslutning
– Svart matta
– Spotlights (6)
– Städning av monter
– Egen sida på konferensens webbplats
– 3 st konferensbiljetter ingår

Är din organisation intresserad av att medverka på Position? Kontakta projektsäljare Caroline Larsson för mer information!

+ 46 (8) 506 650 12
Caroline.Larsson@easyfairs.com