13:30-17:15 Välj mellan programpunkter i 6 olika pass

Eftermiddagen är uppdelad i 6 parallella pass där du kan välja fritt mellan olika föreläsningar. Klicka på respektive pass för att se programpunkterna.

13:30-15:00
Strategiska initiativ

2019-03-19

13:30-15:00
Förvaltning av fastigheter och anläggningar i förändring

13:30-15:00
Användning av ny teknik i samhällsbyggandet

2019-03-19

15:45-17:15
Smarta lösningar för byggandet

2019-03-19

15:45-17:15
Hantering av klimatanpassningens utmaningar

2019-03-19

15:45-17:15
Data är guld värt

2019-03-19

15:45-17:15
Fördjupning: Utveckling av grundutbildningen