Nedan finner du onsdagens konferensprogram

Detta är ett preliminärt program som kontinuerligt uppdateras och kan komma att ändras. Klicka på respektive programpunkt för att läsa mer.

10:15-12:00 Välj mellan programpunkter i 6 olika pass

Eftermiddagen är uppdelad i 6 parallella pass där du kan välja fritt mellan olika föreläsningar. Klicka på respektive pass för att se programpunkterna.

10:15-12:00 Smart planering och plangenomförande

Moderator: Sofi Almqvist, Sveriges Stadsbyggare

2019-03-20

10:15-12:00 Landsbygdens hållbara utveckling

Moderator: Ann Eriksson, Kartografiska Sällskapet

2019-03-20

10:15-12:00 Ledning & organisation i förändring

Moderator: Lennart Sjögren, Geoforum Sverige

2019-03-20

10:15-12:00 Standarder som effektiviserar

Moderator: Rogier Jongeling, BIM Alliance

2019-03-20

10:15-12:00 Finns det några förare 2030?

Moderator: Maria Uggla, Kartografiska Sällskapet

2019-03-20

13:00-14:30 Välj mellan programpunkter i 6 olika pass

Eftermiddagen är uppdelad i 6 parallella pass där du kan välja fritt mellan olika föreläsningar. Klicka på respektive pass för att se programpunkterna.

13:00-14:00 Digitalisering av transport och infrast
ruktur

Moderator: Ulrika K Jansson, Sveriges Stadsbyggare

2019-03-20

13:00-14:30 Kompetens för framtidens digitala samhällsbyggande

Moderator: Maria Ask, BIM Alliance

2019-03-20

13:00-14:30 Digitala lösningar i samverkan

Moderator: Anna Martin, BIM Alliance

2019-03-20

13:00-14:30 Öppna format – våra erfarenheter

Moderator: Peter Wasström, Kartografiska Sällskapet

2019-03-20

16:00 - 16:20 Avslutning