10:15-12:00 Välj mellan programpunkter i 6 olika pass

Eftermiddagen är uppdelad i 6 parallella pass där du kan välja fritt mellan olika föreläsningar. Klicka på respektive pass för att se programpunkterna.

10:15-12:00
Ledning & organisation i förändring

10:15-12:00
Standarder som effektiviserar

2018-03-20

2019-03-20

10:15-12:00
Finns det några förare 2030?

2019-03-20

13:00-14:30 Välj mellan programpunkter i 6 olika pass

Eftermiddagen är uppdelad i 6 parallella pass där du kan välja fritt mellan olika föreläsningar. Klicka på respektive pass för att se programpunkterna.

13:00-14:30
Öppna format – våra erfarenheter

2019-03-20